Burgemeester Kuperusplein

Burgemeester Kuperusplein

De extra 92 woningen die WoonFriesland bouwt op het BK-plein zorgen voor meer bewoning, en meer mensen in het centrum zorgt voor meer levendigheid in het centrum. De parkeergarage die gepland staat op het BK-plein levert goede parkeergelegenheid en haalt veel ‘blik uit het zicht’. Daarnaast is er ruimte voor meer groen. Meer ruimte voor ontmoeten (werkplaats 2.4) wordt gecreëerd door zitjes en parkachtige indelingen (werkplaats 6). Fietsenstalling en aandacht voor veilige loop- en fietsroutes maken het beeld compleet (werkplaats 7).

De sloop van het oude postkantoor start in de loop van april. De planning is dat de bewoners van de woontoren vanaf 2024 hun intrek kunnen nemen.

In het overzicht hieronder staan de voorstellen/bouwstenen op een rijtje die in de plannen voor het burgemeester Kuperusplein verwerkt zijn.

Voorstellen vanuit de G1000

2.1 Overdekte fietsstallingen
2.2 Laadvoorzieningen fietsen
2.3 Uitnodigende speelplekken
2.4 Multifunctionele objecten
2.5 Zitplek om te ontmoeten
2.6 Vormgeving bankjes
2.7 Drinkwater tappunt
2.8 Hogenood App
2.9 Aan de slag!

6.1 Groenvisie
6.2 Groen paragraaf in plannen
6.3 Budget ‘Centrumgroenʼ
6.4 Groene uitstraling centrum
6.5 Vergroenen daken en gevels
6.6 Investeer in groen

7.1.1 Veilig lopen
7.1.2 Veilig fietsen
7.1.4 Laden en lossen
7.1.5 Aantrekkelijk winkelgebied
7.1.6 Bewegwijzering
7.1.7 Uitvoering/onderhoud
7.1.8 Handhaaf
7.2.1 Fietsroute centrum
7.2.2 Vrij parkeren

8.1 Budget promotie
8.2 Budget activiteiten

9.8 Wandelroutes centrum

10.1 Compact centrum
10.2 Tijdelijke invulling leegstaande panden
10.3 Promotie centrum
10.4 Zaterdagmarkt
10.5 Centrumoverleg

Zie ook de afbeelding.

Voorstellen vanuit de G20

X.1 Centrale aansturing/ Programma organisatie
X.2 Professionaliseren Centrum Promotie Heerenveen
X.3 Promotie en events centraal coördineren
X.4 Meten is weten
G1 Herinrichting plein met ontmoetingsplek & groen
G2 Parkeren zo mogelijk ondergronds brengen
G3 MedalPlaza
G4 Selfiespot
G5 Herontwikkeling postkantoor+ woningbouw

Planning

Het burgemeester Kuperusplein is de start van de plannen voor Centrum Oost. Het kan ook niet allemaal tegelijk. Globaal is de volgende planning aan te geven:

2022 start bouw woontoren WoonFriesland en uitwerking plannen voor de parkeergarage
2023 start bouw parkeergarage
2023 vergroten vml. Vogele locatie
2024 oplevering woningen
2024 bouwfase Scapino blok
2025 verhuizen AH na opening parkeergarage
2025 AH verhuizen naar BK-plein
2025 herontwikkelen huidige AH locatie (deelgebied F)

De deelgebieden E en F worden verder ontwikkeld en uitgewerkt na de verhuizing van de AH.