I. Stationsgebied

Het idee is om de voorkant van het station op te waarderen tot een fijne ontmoetingsplaats. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van kunstwerken om er voor te zorgen dat mensen hier vaker met elkaar afspreken en langer blijven. Ook zijn er kansen om op de plaats van het huidige busstation/de remise woningen te bouwen.

Bekijk hier de projecten voor het stationsgebied.

2. Hogenood app

We zijn een gastvrije gemeente en daar hoort ook het openstellen van toiletten bij. De gemeente Heerenveen sluit zich daarom aan bij de HogeNood app. ...

Dit project bevindt zich in de volgende deelgebied(en): A. Winkelgebied Dracht / Sieverstraat, B. Horeca cluster Oude Koemarkt / Vleesmarkt / Breedpad, C. Geert Willigenplein, D. Lindegracht, E. Cultuurcluster Ernst van Harenplein, F. ABC complex / Gashoudersplein, G. Burgemeester Kuperusplein, H. Molenplein, I. Stationsgebied, J. Herenwal, K. Sportstad, L. Vlinderbuurt

Ontdek project 2. Hogenood app