F. ABC complex en Gashoudersplein

Het ABC-complex en het Gashoudersplein zijn samen met het Ernst van Harenplein en het Burgemeester Kuperusplein Centrum Oost. Voor dit deel van het centrum is de visie ‘Centrum Oost: een Gouden Rand’ ontwikkeld.

Bekijk hier de 3-D impressie

De uitstraling van dit gebied wordt opgewaardeerd. Ook is bevoorrading van de winkels (supermarkt) punt van aandacht. Plannen voor woningbouw, verschuiving van functies en vergroening staan in de visie.

Bekijk hier de projecten voor het ABC complex en Gashoudersplein.

2. Hogenood app

We zijn een gastvrije gemeente en daar hoort ook het openstellen van toiletten bij. De gemeente Heerenveen sluit zich daarom aan bij de HogeNood app. ...

Dit project bevindt zich in de volgende deelgebied(en): A. Winkelgebied Dracht / Sieverstraat, B. Horeca cluster Oude Koemarkt / Vleesmarkt / Breedpad, C. Geert Willigenplein, D. Lindegracht, E. Cultuurcluster Ernst van Harenplein, F. ABC complex / Gashoudersplein, G. Burgemeester Kuperusplein, H. Molenplein, I. Stationsgebied, J. Herenwal, K. Sportstad, L. Vlinderbuurt

Ontdek project 2. Hogenood app