Deelgebieden

De bijeenkomsten met inwoners (G1000) en ondernemers (G20) hebben goede ideeën opgeleverd. Ideeën die het centrum van Heerenveen groeiend, bloeiend en boeiend maken. Het centrum is verdeeld in twaalf deelgebieden: A tot en met L.

A. Winkelgebied Dracht / Sieverstraat

Het winkelhart van Heeenveen. Voorstellen voor verbetering van uitstraling, terugdringen leegstand en meer activiteiten.

Ontdek deelgebied A

B. Horeca cluster Oude Koemarkt / Vleesmarkt / Breedpad

Een kwaliteitsinjectie gericht op gastheerschap, het aanbod en de openbare ruimte.

Ontdek deelgebied B

C. Geert Willigenplein

De verbinding met het kernwinkelgebied verbeteren en het groene karakter versterken - een aantrekkelijke verblijfsruimte. En kwaliteitsimpuls voor ver...

Ontdek deelgebied C

D. Lindegracht

Vooral inzetten op verbeteren van sfeer en uitstraling. De ligging aan de Schoterlandse Compagninsvaart is belangrijk middel.

Ontdek deelgebied D

E. Cultuurcluster Ernst van Harenplein

Hier is museum heerenveen gevestigd. Ook de locatie voor clustering culturele functies. En buitenruimte groener aankleden om gebouw een prominente ple...

Ontdek deelgebied E

F. ABC complex / Gashoudersplein

De uitstraling is geen visitekaartje voor het centrum. Ook is bevoorrading van de winkels (supermarkt) punt van aandacht. Onderdeel van groter plan me...

Ontdek deelgebied F

G. Burgemeester Kuperusplein

In het G1000 proces worden er voor deze plek geen concrete voorstellen gedaan. Vanuit het G20 proces komen wel een aantal concrete voorstellen voor he...

Ontdek deelgebied G

H. Molenplein

Het centrum van Heerenveen is volop in ontwikkeling. De uitvoering van de plannen uit de centrumvisie is in volle gang. Aan de westzijde van het centr...

Ontdek deelgebied H

I. Stationsgebied

Er worden kansen gezien om op de plaats van het huidige busstation/remise woningen te bouwen. Daarnaast wordt het gebied voor het station niet positie...

Ontdek deelgebied I

J. Herenwal

Vanwege de samenhang met andere delen in het centrum is het belangrijk goed te kijken naar deze verbinding tussen het stationsgebied en het winkelgebi...

Ontdek deelgebied J

K. Sportstad

Behalve het algemene belang voor Heerenveen, komt dit gebied nu vooral naar voren als mogelijke parkeerlocatie.

Ontdek deelgebied K

L. Vlinderbuurt

De verbinding tussen Sportstad en het winkelgebied. Zeker als de eerste meer gebruikt gaat worden als parkeerlocatie is het belangrijk deze verbinding...

Ontdek deelgebied L