Bijeenkomsten inwoners (G1000) en ondernemers (G20)

Monitorgroep

G-1000 Monitorgroep en Centrum Heerenveen
Hoe moet het centrum van Heerenveen er in de toekomst uitzien? Met die vraag hebben in 2019, tijdens de G1000, ongeveer vierhonderd burgers zich intensief beziggehouden. Het resulteerde in 47 aangenomen voorstellen van het zogenaamde Burgerbesluit. Samen met ideeën van de ondernemers zijn die vertaald in een Centrumvisie, die door de raad is aangenomen.

Tegelijkertijd is er een Monitorgroep van 42 mensen uit het G-1000 overleg samengesteld. Met als taak de uitvoering van het aantrekkelijk, levendig en toekomstbestendig maken van het centrum te volgen. En er namens de inwoners van Heerenveen op toe te zien dat dit daadwerkelijk gebeurt in de geest van het Burgerbesluit. Deze groep is nog steeds actief!

Meedoen?
Wilt u ook actiever een rol hebben en meedenken over het centrum? Neem dan contact met de groep op. U bent altijd welkom! Stuur een mail naar secretaris.kerngroepg1000hveen@gmail.com.
We zijn ook regelmatig in de Pop-Up in de Sieverstraat 15 te vinden.

Tot nu toe?
Wat hebben wij als Monitorgroep tot nu toe gedaan? We worden al drie jaar intensief betrokken bij de besluiten die voortvloeien uit de Centrumvisie. Zoals bijvoorbeeld de planvorming en uitwerking van de Romkessteeg. Ook hebben we de raad het advies gegeven om het gemeentehuis niet te verhuizen. Niet alleen om historische redenen, maar vooral omdat woningbouw op die plek ten koste gaat van de levendigheid aan de noordkant van het centrum. En dat is strijdig met de Centrumvisie. De ontwikkeling van een parkeergarage onder het Burgemeester Kuperusplein, voortvloeiend uit de gewenste vergroening van het centrum, steunen wij. Verder hebben zaken als de ontwikkeling van een cultureel kwartier in en rondom de Heerenveense School continu onze aandacht.

Als Monitorgroep willen we graag het contact met de raad intensiveren, om op die manier in goed overleg samen te werken en alle mooie verbeterideeën voor het centrum tot een succes te maken.

Bezoek de Facebook pagina van de Monitorgroep. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar nieuwsmonitorgroep@gmail.com.

Werkwijze G1000 Heerenveen

Wat vinden inwoners van de gemeente Heerenveen belangrijk voor hun centrum? Die vraag stond centraal tijdens de G1000Heerenveen. Meer dan driehonderd inwoners, ondernemers en mensen van de gemeente Heerenveen hebben samen onderzocht hoe het centrum van Heerenveen verder kan verbeteren en klaar is voor de toekomst.

Naast de G1000 is een groep uit de Heerenveense Ondernemersvereniging (HOV), Heerenveen ’n Gouden Plak, ondernemers, buurtbewoners van het centrum, vastgoedeigenaren en –gebruikers een aantal keren bij elkaar geweest: de G20. De G20 vindt het G1000-proces heel belangrijk en een aantal deelnemers van de G20 was ook deelnemer aan de G1000. De G20 heeft aanvullend een voorstel gepresenteerd.

Weet u het nog?

De bijeenkomsten in 2019 met inwoners en ondernemers! De gemeenteraad sprak in het raadsakkoord van 2018-2022 nieuwe vormen van lokale democratie af. De bijeenkomsten in 2019 zijn hier een voorbeeld van. Onder de naam G1000Heerenveen/G20 hebben inwoners en ondernemers, samen met de gemeente , plannen ontwikkeld en voorstellen uitgewerkt voor het centrum van Heerenveen. Eind mei 2019 heeft de gemeenteraad 47 van deze voorstellen aangenomen: het burgerbesluit. De 47 voorstellen zijn gebruikt voor de centrumvisie Heerenveen. De gemeenteraad heeft die visie op 16 december 2019 vastgesteld.

Zie ook

Boekje voorstellen en beslispunten G1000 Heerenveen (PDF 18MB)

G20 Presentatie Heerenveen (PDF 31MB)