Bijeenkomsten inwoners (G1000) en ondernemers (G20)

Weet u het nog? De bijeenkomsten in 2019 met inwoners en ondernemers! De gemeenteraad sprak in het raadsakkoord van 2018-2022 nieuwe vormen van lokale democratie af. De bijeenkomsten in 2019 zijn hier een voorbeeld van. Onder de naam G1000Heerenveen/G20 hebben inwoners en ondernemers, samen met de gemeente , plannen ontwikkeld en voorstellen uitgewerkt voor het centrum van Heerenveen. Eind mei 2019 heeft de gemeenteraad 47 van deze voorstellen aangenomen: het burgerbesluit. De 47 voorstellen zijn gebruikt voor de centrumvisie Heerenveen. De gemeenteraad heeft die visie op 16 december 2019 vastgesteld.

Werkwijze G1000 Heerenveen

Wat vinden inwoners van de gemeente Heerenveen belangrijk voor hun centrum? Die vraag stond centraal tijdens de G1000Heerenveen. Meer dan driehonderd inwoners, ondernemers en mensen van de gemeente Heerenveen hebben samen onderzocht hoe het centrum van Heerenveen verder kan verbeteren en klaar is voor de toekomst.

Naast de G1000 is een groep uit de Heerenveense Ondernemersvereniging (HOV), Heerenveen ’n Gouden Plak, ondernemers, buurtbewoners van het centrum, vastgoedeigenaren en –gebruikers een aantal keren bij elkaar geweest: de G20. De G20 vindt het G1000-proces heel belangrijk en een aantal deelnemers van de G20 was ook deelnemer aan de G1000. De G20 heeft aanvullend een voorstel gepresenteerd.

Zie ook

Boekje voorstellen en beslispunten G1000 Heerenveen (PDF 18MB)

G20 Presentatie Heerenveen (PDF 31MB)