E. Cultuurcluster Ernst van Harenplein

Het Ernst van Harenplein is samen met het ABC-complex, het Gashoudersplein en het Burgemeester Kuperusplein Centrum Oost. Voor dit deel van het centrum is de visie ‘Centrum Oost: een Gouden Rand’ ontwikkeld.

Bekijk hier de 3-D impressie.

Aan dit plein staat het Museum Heerenveen. Op deze locatie komen de culturele functies samen. Het is de bedoeling dit plein groener te maken zodat het ook nog meer een plek is waar je kan lopen, zitten en relaxen.

Bekijk hier de projecten voor het Cultureel kwartier.

2. Hogenood app

We zijn een gastvrije gemeente en daar hoort ook het openstellen van toiletten bij. De gemeente Heerenveen sluit zich daarom aan bij de HogeNood app. ...

Dit project bevindt zich in de volgende deelgebied(en): A. Winkelgebied Dracht / Sieverstraat, B. Horeca cluster Oude Koemarkt / Vleesmarkt / Breedpad, C. Geert Willigenplein, D. Lindegracht, E. Cultuurcluster Ernst van Harenplein, F. ABC complex / Gashoudersplein, G. Burgemeester Kuperusplein, H. Molenplein, I. Stationsgebied, J. Herenwal, K. Sportstad, L. Vlinderbuurt

Ontdek project 2. Hogenood app