Projectorganisatie

De projectorganisatie is nog in ontwikkeling. Tot nu toe zijn betrokken:

  • Projectleider vanuit de gemeente Jan Westrik (en algemeen contactpersoon)
  • Klankbordgroep Centrumvisie
  • Monitor kerngroep (G1000)
  • Communicatie, Joan Brakke
  • College en raad