Toegankelijkheid

De gemeente Heerenveen vindt het belangrijk dat iedereen de informatie op onze websites makkelijk kan gebruiken, bekijken en vinden. Dus ook voor mensen met een visuele-, gehoor-, lees- of andere beperking. Het is daarnaast belangrijk dat de website via elke computer, tablet of smartphone toegankelijk is.

Toegankelijkheidseisen

Onze gemeentelijke websites voldoen nog niet aan alle toegankelijkheidseisen. Wij werken er continu aan om dit te verbeteren.

Bekijk de toegankelijkheidsverklaring van de website van Programma Centrum Heerenveen.

Testresultaten

Toegankelijkheidslabel

Status toegankelijkheidslabel van Programma Centrum Heerenveen. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Meer informatie

Op de website www.digitoegankelijk.nl vindt u meer informatie over de richtlijnen voor toegankelijke websites.

Vragen

Is er, ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen, iets op onze website voor u niet goed toegankelijk? Laat het ons weten via programmacentrum@heerenveen.nl. Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet.