Compact en compleet

Een toekomstbestendig centrum waarin het aanbod past bij de regionale positie.

Samen zetten we ons in om een goed functionerend en compact centrum in Heerenveen te maken. Een centrum waar winkels, horeca en ook woningen een plek hebben. Dit betekent dat we in de plannen voor het centrum aandacht hebben voor deze functies en de concentratie ervan in het centrum.