Visie

Centrum Heerenveen: ook ’n gouden plak!

De gezamenlijke ambitie voor ons centrum is een sfeervol en gastvrij centrum waar mensen langer blijven en vaker komen.

Om dit te bereiken, hebben we 3 uitgangspunten bepaald:

  1. Compact & Compleet; Een toekomstbestendig centrum waarin het aanbod past bij de regionale positie.
  2. Ontvangen & Ontmoeten; Een gastvrij en gezellig centrum.
  3. Bruisen & Beleven; Bezoekers komen graag en vaker in het centrum en blijven langer.

Hoe pakken we dat aan?

De projecten in het Centrum Programma Heerenveen, de samenwerking tussen betrokken partijen en de organisatie rondom evenementen; alles tezamen bepaalt het succes van het centrum. Dit vraagt om een slagvaardige organisatie die plant, aanjaagt en coördineert. Een organisatie waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd.

We hebben het centrum opgedeeld in gebieden. Per gebied wordt bekeken hoe een initiatief daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Hierbij zijn alle partners betrokken.

Zie ook

Centrumvisie Heerenveen, vastgesteld 19 december 2019 (PDF 10MB)