G. Burgemeester Kuperusplein

Het Burgemeester Kuperusplein is samen met het ABC-complex en het Gashoudersplein en het Ernst van Harenplein Centrum Oost. Voor dit deel van het centrum is de visie ‘Centrum Oost: een Gouden Rand’ ontwikkeld.

Bekijk hier de 3-D impressie.

Vanuit de G20 kwamen voor dit gebied concrete voorstellen voor het bestaande parkeerterrein. In de visie is dit idee in de vorm van een ondergrondse parkeergarage meegenomen, samen met meer woningbouw en meer groen. Zo ontstaat een mooie ontmoetingsplek aan deze kant van het centrum.

Bekijk hier de projecten voor het ABC complex en Gashoudersplein.

2. Hogenood app

We zijn een gastvrije gemeente en daar hoort ook het openstellen van toiletten bij. De gemeente Heerenveen sluit zich daarom aan bij de HogeNood app. ...

Dit project bevindt zich in de volgende deelgebied(en): A. Winkelgebied Dracht / Sieverstraat, B. Horeca cluster Oude Koemarkt / Vleesmarkt / Breedpad, C. Geert Willigenplein, D. Lindegracht, E. Cultuurcluster Ernst van Harenplein, F. ABC complex / Gashoudersplein, G. Burgemeester Kuperusplein, H. Molenplein, I. Stationsgebied, J. Herenwal, K. Sportstad, L. Vlinderbuurt

Ontdek project 2. Hogenood app