H. Molenplein

De Romkessteeg is de verbinding tussen de Dracht en het Molenplein. De steeg wordt opgeknapt en zo verbetert deze verbinding. Dit heeft weer positieve gevolgen voor de bedrijvigheid op het Molenplein.

Bekijk hier de projecten voor het Molenplein.

2. Hogenood app

We zijn een gastvrije gemeente en daar hoort ook het openstellen van toiletten bij. De gemeente Heerenveen sluit zich daarom aan bij de HogeNood app. ...

Dit project bevindt zich in de volgende deelgebied(en): A. Winkelgebied Dracht / Sieverstraat, B. Horeca cluster Oude Koemarkt / Vleesmarkt / Breedpad, C. Geert Willigenplein, D. Lindegracht, E. Cultuurcluster Ernst van Harenplein, F. ABC complex / Gashoudersplein, G. Burgemeester Kuperusplein, H. Molenplein, I. Stationsgebied, J. Herenwal, K. Sportstad, L. Vlinderbuurt

Ontdek project 2. Hogenood app

3. Stegenplan

We knappen de smalle en bredere stegen in het centrum van Heerenveen op. Hiervoor is een aanpak opgesteld: het Stegenplan 2.0. De Romkessteeg is het e...

Dit project bevindt zich in de volgende deelgebied(en): H. Molenplein

Ontdek project 3. Stegenplan