Centrum Oost

december 2022 / door Programma Centrum Heerenveen

De gemeenteraad heeft 19 december ingestemd met verdere ontwikkelingen rondom het Burgemeester Kuperusplein. Zo kan er doorgegaan worden met de plannen voor een parkeergarage  met ruimte voor zo’n 350 auto’s. Een goede, moderne garage. Behalve voor auto’s is er op/rond het plein ook aandacht voor de fiets, veiligheid en stalling. Met de reconstructie van de Koornbeursweg wordt er gezorgd voor een goede aansluiting.
Om tijdens, en ook na de bouw, voldoende parkeergelegenheid te houden, komen er op het Molenplein parkeerplaatsen bij. Hier wordt een stukje grond voor gebruikt dat nu niet benut wordt. Ook hier met aandacht voor groen. Daarnaast komt er extra parkeergelegenheid op de Verlengde Veldschans.
Wil je weten wat er over gezegd is in de gemeenteraadsvergadering? Deze kun je altijd terugzien op de website van de gemeente, www.heerenveen.nl

Het bestemmingsplan voor o.a. de parkeergarage ligt binnenkort ter inzage. Dan is er gelegenheid om de plannen te bekijken en eventueel te reageren.
Zodra het beschikbaar is, vind je het op www.heerenveen.nl/actueel/ter-inzage