Bouw woontoren BK-plein gaat van start

januari 2023 / door Programma Centrum Heerenveen

De bouw van de woontoren met 92 appartementen aan het Burgemeester Kuperusplein gaat bijna beginnen. Inmiddels is de uitvoerder gestart met het inrichten van de bouwplaats. Om ervoor te zorgen dat er tijdens de bouw veilig gewerkt kan worden, komen er schuttingen en bouwhekken rondom de bouwplaats te staan. Het is daarom nodig een stuk weg af te zetten. Dit is de doorgang van het Burgemeester Kuperusplein naar de Van Kleffenslaan.
Bouwen brengt overlast met zich mee. Denk hierbij aan lawaai, aanvoer van groot materiaal en het afsluiten van wegen. Winkeliers en omwonenden zullen de bouw van dichtbij meemaken, en dat voor een langere periode.

Informatiebijeenkomst

Op vrijdag 20 januari is er een informatiebijeenkomst op de bouwplaats. Winkeliers en omwonenden ontvangen hiervoor een uitnodiging. Tijdens de bijeenkomst vertelt het bouwteam over hoe het nieuwe gebouw eruit komt te zien en wordt de planning van de bouwwerkzaamheden toegelicht. Naast het bouwteam van Aannemingsmaatschappij Friso zijn ook WoonFriesland en de gemeente Heerenveen aanwezig.