Nieuwsbrief, film + beelden Herinrichting Kernwinkelgebied

Deze zomer hebben we flink doorgewerkt aan ons inrichtingsplan voor het Kernwinkelgebied Heerenveen. Misschien herinnert u zich onze bijeenkomst in het Abe Lenstra stadion op 31 mei nog? Na die dag zijn we druk bezig geweest om alle ideeën en feedback om te zetten naar een eerste opzet: het schetsontwerp. Op 3 oktober hebben we het plan via tekeningen en een film aan het publiek voorgesteld. Tijdens deze avond hebben we ook toegezegd dat er rond half oktober een versie van de film met gesproken tekst en ondertiteling beschikbaar zou komen. Deze versie is inmiddels gereed en is nu online te bekijken.

We zorgen ervoor dat onze plannen naast esthetisch ook financieel haalbaar zijn. We zijn nu bezig met de verdere verfijning: het beoordelen van materialen en het opstellen van een beplantingsplan. Pleinen zoals het Gemeenteplein en het Burgemeester Kuperusplein verdienen speciale aandacht.

Ons doel? Een kloppend en harmonieus plan waarbij alle elementen samenkomen voor een naadloos en prettig centrum voor alle bezoekers. Samen werken we aan een levendig en bruisend centrum voor iedereen!

Nieuwsbrief

Op 11 oktober hebben we een nieuwsbrief verstuurd met de meest recente ontwikkelingen. U kunt de inhoud van deze nieuwsbrief via de volgende link bekijken: voortganginrichtingsplankernwinkelgebiedheerenveen

Presentatiepaneel

Het presentatiepaneel dat tijdens de inloopbijeenkomst is getoond, kunt u via deze link bekijken: Presentatiepanelen inloopavond 3 oktober 2023. Hieronder treft u enkele toekomstbeelden aan. Let wel: alle getoonde afbeeldingen zijn gebaseerd op ons schetsmodel en kunnen dus nog wijzigen.

.