Proefsleuven graven in het centrum van Heerenveen

Voordat de herinrichting van het kernwinkelgebied start, zullen de nutsbedrijven Liander en Vitens oude leidingen vervangen. Om de exacte ligging van de leidingen te bepalen, graaft Aannemer HAK proefsleuven in de winkelstraten. Deze werkzaamheden beginnen in week 24, de week van 10 juni. De locaties van de proefsleuven kunt u zien op de bijgaande tekening.
Inmiddels zijn er bodemonderzoeken uitgevoerd langs het leidingtracé (Dracht). De vervanging van de oude leidingen zal naar verwachting eind dit jaar of begin 2025 starten; overleg met de nutsbedrijven hierover is nog gaande.
Pas nadat de nieuwe leidingen zijn gelegd, zal de herinrichting van het kernwinkelgebied plaatsvinden. Deze werkzaamheden zijn een belangrijke voorbereiding voor de herontwikkeling van het centrum van Heerenveen. Helaas zullen deze werkzaamheden niet zonder hinder verlopen.