Project 6. Herinrichting Kernwinkelgebied

Startdatum: Begin 2023
Einddatum: Eind 2025

Het kernwinkelgebied in Heerenveen verdient wel een opknapbeurt. Meer gezelligheid, meer ruimte voor groen en voor ontmoeten. Het centrum zo maken dat mensen vaker willen komen en langer willen blijven. Dit betekent de inrichting en de uitstraling aanpassen. Samen met inwoners en ondernemers wordt gewerkt aan een mooie invulling. Bureau Marseille werkt de plannen verder uit.

Wat ging vooraf

Tijdens de bijeenkomsten in 2019 met de inwoners van Heerenveen (G1000) kwam ook aan de orde dat het centrum van Heerenveen wel een upgrade verdient. Meer ruimte voor groen, meer mogelijkheden voor ontmoeten en het centrum mooier en beter maken.

Uitgebreide omschrijving

Eén van de belangrijke ambities in de Centrumvisie Heerenveen (2019) is het versterken van het kernwinkelgebied van Heerenveen: primair de Dracht, Sieversstraat en Pleinweg.

De doelstelling is om dit kernwinkelgebied, de ‘Hoofdader van het Centrum’ tot een aantrekkelijker winkel- en verblijfsgebied te maken en te versterken. Elementen die daarbij in de centrumvisie benoemd zijn, zijn onder andere: gevelaanpak, verminderen leegstand, versterken openbare ruimte en entrees, ontmoeten, verblijven, groen en historische uitstraling.

Veel van deze opgaven (maar niet allemaal) kunnen gerealiseerd worden door middel van een herinrichting van de openbare ruimte. Het gaat dan om enerzijds de bestrating (‘het tapijt’) en anderzijds om het toevoegen van groen, objecten, straatmeubilair en (zit)elementen die bijdragen aan gebruik, sfeer en uitstraling van het gebied. Binnen deze opgaven past ook het aanpassen van (fiets)verkeersstromen, specifiek in de Sieversstraat, teneinde de verblijfskwaliteit te vergroten.

Met alleen een herinrichting van de openbare ruimte is de ambitie nog niet gerealiseerd, ook de aanpak van (leegstaand) vastgoed is een relevant onderwerp. Naast herinrichting en aanpak vastgoed is ook flankerend beleid belangrijk, bijvoorbeeld op het gebied van beeldkwaliteit van vastgoed, reclame-uitstallingen en de relatie met verkeersbeleid (o.a. laad- en losregimes en lange-termijn logistieke oplossingen).

Een goed functionerend kernwinkelgebied, tot slot, is niet alleen afhankelijk van een goede openbare ruimte en goed functionerend vastgoed. Een totaalplan is feitelijk nodig. Samenwerking, ondernemerschap, digitalisering, beleving en marketing zijn stuk voor stuk elementen die stuk voor stuk een belangrijke rol hebben in een succesvolle winkelstraat.

Locatie op kaart

Wilt u reageren?

Laat uw reactie, idee of vraag over dit project aan ons weten via onderstaande knop. Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen binnen het Programma Centrum Heerenveen? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.