Het stegenplan

31 januari 2021 / door Programma Centrum Heerenveen

Het centrum van Heerenveen kent een groot aantal smalle en ook wat bredere stegen. Deze zijn onmisbaar voor het verbinden van de verschillende gebieden van het centrum. Het verbeteren van de stegen is meer dan alleen bestrating en verlichting. Om de vernieuwde aanpak (oftewel stegenplan 2.0) voor stegen te testen, starten we met een pilot voor de Romkessteeg.

Het is de ambitie om het centrum van Heerenveen toekomstbestendig, sfeervol en gastvrij te maken, een plek waar bezoekers langer blijven en vaker komen. Eén van de projecten is het opknappen van de stegen in het centrum. De stegen zijn onmisbaar voor de verbinding van gebieden, maar vragen ook om verbetering. Om een nieuwe aanpak (Stegenplan 2.0) voor de stegen te testen, loopt de pilot Romkessteeg – de verbinding tussen de Dracht en het Molenplein. Belanghebbende partijen zetten in de pilot alle stappen samen: bedenken, financieren en uitvoeren. “Hiermee geven we gezamenlijk invulling aan een onderdeel van de G1000 centrumvisie plannen” aldus wethouder Jelle Zoetendal.

Romkessteeg huidige situatie