Symbolen en de betekenis

1 april 2022 / door Programma Centrum Heerenveen

Bouwstenen G1000 en G20

Voor de bouwstenen – ideeën – die vanuit de G1000 en de G20 in de Centrumvisie staan, zijn symbolen gemaakt. Zeshoeken voor de ideeën uit de G1000 en driehoeken voor de ideeën uit de G20. Op de website en bij de nieuwsberichten plaatsen we zo veel mogelijk de bijbehorende symbolen.

Zodat voor iedereen duidelijk te zien is welke ideeën in welke projecten naar voren komen.

In de afbeeldingen staan de symbolen die gemaakt zijn voor de bouwstenen uit de G1000 en G20 gesprekken.

De omschrijving welke het precies zijn, staat hieronder.

Voor de G1000:

2.1 Overdekte fietsstallingen
2.2 Laadvoorzieningen fietsen
2.3 Uitnodigende speelplekken
2.4 Multifunctionele objecten
2.5 Zitplek om te ontmoeten
2.6 Vormgeving bankjes
2.7 Drinkwater tappunt
2.8 Hogenood App
2.9 Aan de slag!

3.1 (her)plaatsen van twee historische bruggen

4.1 Aanpassingen Station
4.3 Aanpassingen Amelius van Oenemapark
4.4 Aanpassingen Geerts Willigenplein
4.5 Aanpassingen Schoolsteeg
4.6 Aanpassingen Gemeenteplein
4.7 Aanpassingen Ernst van Harenplein
4.8 Realiseren De Friese Markthal

5.1 Cultuurhuis, -bureau en -park

6.1 Groenvisie
6.2 Groen paragraaf in plannen
6.3 Budget ‘Centrumgroenʼ
6.4 Groene uitstraling centrum
6.5 Vergroenen daken en gevels
6.6 Investeer in groen

7.1.1 Veilig lopen
7.1.2 Veilig fietsen
7.1.4 Laden en lossen
7.1.5 Aantrekkelijk winkelgebied
7.1.6 Bewegwijzering
7.1.7 Uitvoering/onderhoud
7.1.8 Handhaaf

7.2.1 Fietsroute centrum
7.2.2 Vrij parkeren

8.1 Budget promotie
8.2 Budget activiteiten

9.2 Schoolsteeg – verbindingssteeg
9.3 Verlichtingsplan Gemeenteplein
9.4 Cultuurpark/plein
9.5 Openluchttheater/podium
9.6 Herontwikkeling Arriva-terrein
9.7 Herontwikkeling Stationsgebied
9.8 Wandelroutes centrum

10.1 Compact centrum
10.2 Tijdelijke invulling leegstaande panden
10.3 Promotie centrum
10.4 Zaterdagmarkt
10.5 Centrumoverleg

En het rijtje voor de G20

A1 Hoofdader versterken
A2 Historische uitstraling
A3 Gevelaanpak
A4 Leegstand
A5 Entree versterken
A6 Openbare ruimte
A7 Ontmoeten & Groen

B1 Beleving, sfeer achter de Kerk en Oude Koemarkt verbeteren
B2 Kwaliteitsimpuls horeca in gezamenlijkheid
B3 Diversiteit in sferen voor verschillende doelgroepen

C1 Transformatie van plein naar Geerts Willigenpark
C2 Verbinding Lindegracht
C3 Herontwikkeling KPN

D1 Levendigheid rond de Lindegracht
D2 Water betrekken bij beleving, meer groen
D3 Markt verplaatsen

E1 Realisatie Cultuurhuis
E2 Herinrichting Ernst van Harenplein

F1 Volwaardige inbedding in centrumstructuur
F2 Herontwikkeling tot compact winkelcluster
F3 Toevoegen wonen
F4 Parkeren reorganiseren
F5 Bevoorrading
F6 Verbinding cultuurcluster

G1 Herinrichting plein met ontmoetingsplek & groen
G2 Parkeren zo mogelijk ondergronds brengen
G3 MedalPlaza
G4 Selfiespot
G5 Herontwikkeling post-kantoor+ woningbouw

H1 Verbinding met centrum optimaliseren
H2 Aanpak Romkessteeg
H3 Fietsparkeren

X.1 Centrale aansturing/ Programma organisatie.
X.2 Professionaliseren Centrum Promotie Heerenveen (CPH).
X.3 Promotie en events centraal coördineren.
X.4 Meten is weten