Publicatie ontwerpbestemmingsplan Heerenveen – Woongebouw Burgemeester Kuperusplein en beeldkwaliteitsplan

Het bestemmingsplan Heerenveen – Woongebouw Burgemeester Kuperusplein maakt het mogelijk dat op de locatie van het voormalige postkantoor aan de noordzijde van het Burgemeester Kuperusplein, een appartementengebouw met 92 appartementen wordt gerealiseerd. Op de begane grond van het gebouw is dienstverlening mogelijk.

Deze ontwikkeling is de eerste stap in de ontwikkeling van het oostelijk deel van het centrum van Heerenveen. In de centrumvisie ‘Centrum Heerenveen: Ook ’n gouden plak’ (2019) en de uitwerking ’N Gouden Rand (2022) die over het oostelijk deel van het centrum gaat, is uitgebreid ingegaan op de ontwikkelingen die hier gepland zijn. Het woongebouw is een onderdeel van deze ontwikkelingen.

Het bestemmingsplan voor het woongebouw is nu zover dat de bestemmingsplanprocedure kan beginnen. Tegelijkertijd met het bestemmingsplan ligt ook het beeldkwaliteitsplan ter inzage. U heeft de mogelijkheid om het plan en het beeldkwaliteitsplan te raadplegen en op de plannen te reageren.

Inzage
Informatie over het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan kan met ingang van vrijdag 24 juni 2022 tot en met donderdag 4 augustus 2022 worden ingezien:
• bij de receptie van het gemeentehuis, Crackstraat 2 te Heerenveen, op afspraak tijdens openingsuren. Hiervoor kunt u bellen met nummer 140513;
• op www.heerenveen.nl onder ‘ter inzage’;
• op de website www.ruimtelijkeplannen.nl
Ook wordt een nieuwsbrief verspreid via verschillende social media.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan iedereen zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan.

Schriftelijk
Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Heerenveen, Postbus 15.000, 8440 GA HEERENVEEN.
Een zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam/handtekening en adres van de indiener, datum en redenen van de zienswijze.
Zienswijzen kunnen ook digitaal worden ingediend via www.heerenveen.nl, hiervoor is een Digid benodigd.

Mondeling
Om mondelinge zienswijzen in te dienen kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met Joleen Meerveld, telefoon 14 0513.