Aangepaste verkeerssituatie BK-plein

27 januari 2023 / door Programma Centrum Heerenveen

De bouw van de woontoren met 92 appartementen aan het Burgemeester Kuperusplein in Heerenveen gaat bijna beginnen. WoonFriesland en de aannemer zijn intussen gestart met het inrichten van de bouwplaats.

Aangepaste verkeerssituatie

Door de bouwwerkzaamheden is het Burgemeester Kuperusplein beperkt bereikbaar. De verkeerssituatie is aangepast (zie afbeelding). Deze aangepaste verkeerssituatie duurt minimaal anderhalf jaar. Daarna volgt de aanleg van de parkeergarage. We houden omwonenden en ondernemers op de hoogte van dit proces.

Één ingang en één uitgang

Het Burgemeester Kuperusplein kent nu één ingang en één uitgang. U kunt straks het parkeerterrein alleen nog oprijden aan de zijde van de voormalige Rabobank (route A). De toegang vanaf de Van Kleffenslaan is afgesloten. Het plein verlaat u aan de zijde van de bioscoop (route B). Op deze manier kan het verkeer zo optimaal mogelijk doorstromen.

Voetgangers

In de groenstrook naast het fietspad aan de Koornbeursweg/BK-plein (groene pijl 1) leggen we een voetpad aan. Zo kunnen voetgangers gescheiden van de fietsers veilig naar het centrum lopen. Ook komt er een doorsteek voor voetgangers aan de oostkant van het appartementengebouw (groene pijl 2).