Onderzoek naar kabels en leidingen in Heerenveen

maart 2023 / door Programma Centrum Heerenveen

Om een goed en haalbaar ontwerp te maken voor het centrum van Heerenveen moet de ondergrondse infra, kabels en leidingen, in kaart worden gebracht. Vaak wordt dit gedaan door het graven van meerdere proefsleuven. Om de overlast voor de omgeving te beperken laten we dit onderzoek nu op een andere manier uitvoeren namelijk met een grondradar.

Werkzaamheden
Gemeente Heerenveen heeft Terra Carta opdracht gegeven om alle ondergrondse kabels en leidingen in beeld te brengen. Dit wordt gedaan met een grondradar. Een grondradar is een meetinstrument dat gebruik maakt van het uitzenden en ontvangen van signalen. Op basis van deze signalen wordt een profiel gemaakt van de ondergrondse situatie. Deze situatie wordt op tekening verwerkt en gebruikt voor de inrichting.

Hinder omgeving
Het werk wordt uitgevoerd met een kleine grondradar die handmatig wordt voortbewogen. De hinder blijft zo voor de omgeving beperkt .

Projectgebied
Alle gebiedsdeals worden gelijktijdig meegenomen in dit onderzoek. Op de bijgevoegde kaart staan de gebieden aangegeven.

Planning werkzaamheden
Terra Carta voert deze werkzaamheden uit in week 10 en 11 (tussen 6 en 17 maart).

Vragen of opmerkingen?
Heeft u een vraag over de werkzaamheden? Neem dan contact op met de projectleider Klaas Kuperus. Tel: 14 0513
E-mail: k.kuperus@heerenveen.nl