Werkzaamheden Gashoudersplein: Op weg naar een groener en bruisender centrum van Heerenveen

Rond 12 augustus 2024 zet de gemeente Heerenveen een belangrijke stap op het Gashoudersplein. Vanaf dat moment vinden werkzaamheden plaats voor het vervangen en verleggen van rioleringen, en het omleggen van kabels en leidingen. Deze werkzaamheden vormen het officiële startschot voor de herontwikkeling van het centrum en zullen naar verwachting begin 2025 afgerond zijn.

 

Visie en toekomstplannen

De gemeente heeft ambitieuze plannen om het centrum van Heerenveen groener, bruisender en toekomstbestendiger te maken. Deze vernieuwingen komen tot stand in nauwe samenwerking met inwoners, vertegenwoordigd door de G1000, en lokale ondernemers van de G20.

 

Werkzaamheden en planning

Rond 12 augustus begint de vervanging en verlegging van rioleringen, evenals het omleggen van kabels en leidingen op het Gashoudersplein. In week 40 wordt hier een nieuwe transformator geplaatst en de oude, onder de woontoren, verwijderd. Deze klussen worden uitgevoerd door aannemer A. Hak Noord-Oost BV in opdracht van Vitens en Liander. De rioleringswerkzaamheden zijn in handen van aannemer Knipscheer.

Helaas kunnen deze werkzaamheden niet zonder enige hinder worden uitgevoerd. Ondanks dat alle betrokken partijen hun best doen om de overlast te beperken, zal er sprake zijn van geluids- en verkeershinder. We voeren deze werkzaamheden uit in nauw overleg met alle betrokken partijen.

Zoals het nu lijkt start A. Hak Noord-Oost BV eind 2024 met het vervangen van water- en gasleidingen aan de Dracht, de winkelstraat van Heerenveen, ook dit gebeurt in opdracht van Vitens en Liander.

 

Globale planning

Op de afbeelding bovenaan deze pagina vindt u een overzicht van de verdere planning voor het kernwinkelgebied. Let wel, dit is een inschatting en kan door diverse factoren worden beïnvloed. Er kunnen geen rechten aan deze planning worden ontleend.

Samen werken we aan een levendig en bruisend centrum voor iedereen!